ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
ข่าวสาร-กิจกรรม
โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2
วันที่ :2 ตุลาคม 2562 | สถานที่ :บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ทอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ครู อาจารย์ และสื่อสารมวลชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมี อาจารย์ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้บรรยายภาพรวมในการประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

 
 

 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter